HJÆLP TIL LØN ADMINISTRATION

Hjælp til løn - Lønadministration - OUTCOME ApS

Når vi hjælper med Løn ...


MEDARBEJDER STAMDATA

Vi indsamler f.eks. stamdata på medarbejdere med udgangspunkt i stillingskontrakter, overenskomster, skattekort m.v. og registrerer alle nødvendige stamdata i virksomhedens lønsystem.

LØN REGISTRERING

Vi registrerer time/ugesedler, pensionsforhold, kørselsgodtgørelse, tillæg, bonus m.v. pr. medarbejder og beregner lønninger på bagrund heraf.
Vi indhenter altid godkendelse hos ledelsen inden lønforhold registreres i lønsystemet.
Sygefravær, afholdte feriedage, feriefridage m.v. registreres tilsvarende på medarbejder-niveau.

BETALINGER

Lønudbetaling sker automatisk i lønsystemet på aftalte lønningsdage – men aldrig uden ledelsens godkendelse først.
øvrige løn-relaterede udgifter såsom A-skat, AMB og ATP sørger vi også for betaling til.
Og det samme gælder arbejdsmarkeds-relateret udgifter som f.eks. AES, AUD, Barselsfonden og Finansieringsbidrag.

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Vi sørger for al rapportering og statistik til forskellige offentlige instanser og tager ansvar for den løbende kontakt med disse myndigheder.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH