HJÆLP TIL FINANSBOGHOLDERI

Hjælp til finansbogholderi og budgettering - OUTCOME ApS

Når vi hjælper med regnskab ...

BOGFØRING

Vi sørger for bogføring af alle virksomhedens bilag – og gerne på dimensionsniveau f.eks. afdelingsniveau og projektniveau for bedre at styre økonomien og ansvarliggøre virksomhedens forskellige ledere.

AFSTEMNINGER

Vi sørger for opgørelse af alle konti og afstemning op imod interne systemer som f.eks. vedr. salg, produktion og lager – samt eksternt op imod f.eks. banker og kreditforening.

Vi sørger selvfølgelig også for korrekt periodisering af bilag henover månedsskifte og årsskifte, så realiseret regnskab er sammenlignelig med periodens budgettal.

MOMS OG LØNSUM

Vi sørger for opgørelse, indberetning og betaling af moms, afgifter og lønsum m.v.

Vi varetager import-papirer og håndterer selvfølgelig også særlig statistik vedr. EU-handel.

Forinden betaling laver vi moms-sandsynliggørelse og afstemmer f.eks salgsmomsen op mod virksomhedens interne salgsystem.

BUDGETTER

Vi deltager aktivt i budgetfasen og tager gerne større simulerings-værktøjer i brug og bidrager konstruktivt når fremtidens forretningsforhold skal vurderes.

ANLÆGSKARTOTEK

Vi sørger for løbende styring af virksomhedens anlægskartotek, herunder bl.a. korrekt håndtering af anlægskøb og -salg samt registrering af tilhørende afskrivninger for perioden.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH