HJÆLP TIL DEBITORSTYRING

Debitorstyring - OUTCOME ApS

Når vi hjælper med Debitorstyring ...

FAKTURERING OG INDBETALINGER

Vi sørger for kontinuerlig fakturering til virksomhedens kunder f.eks. på baggrund af afgivet tilbud, modtaget ordrer eller timeopgørelser.
Tilsvarende registreres alle kundernes indbetalinger løbende, så virksomhedens debitor-saldolister altid er ajourført.

RYKKERPROCEDURE

Vi overvåger nøje virksomhedens debitorer via forfaldslister. Ved manglende rettidige betalinger igangsættes rykkerforløb i forskellig tempi og efter aftalte vilkår – f.eks. med eller uden rykkergebyr, tilskrivning af renter m.v.
Rykkerproceduren betinger en mere direkte kontakt med virksomhedens kunder – og vi gør alt hvad vi kan for at bevare “den gode” kunde-relation.

INCASSO-SAGER

Udebliver kundebetalingen stadig på trods af ihærdige rykkerforløb, igangsætter vi en incassosag og indgår samarbejde med enten specialiseret incassobureau eller med advokatfirma.
Vi leverer det nødvendige materiale til samarbejdspartner og holder øje med sagen.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH