OM OUTCOME

Hvorfor vælge os?

OUTCOME ApS er grundlagt i 2003 og har mere end 20 års erfaring med bogføring, regnskab og økonomistyring. Vi har erfaring med de fleste brancher og indgående kendskab til de mest anerkendte økonomisystemer.

OUTCOME har løsningen når I ønsker at outsource bogholderiet eller dele heraf. Og vi tilpasser løsningen, så den præcist dækker jeres behov. Uanset om I har brug for en vikar, bogholder, controller eller regnskabschef.

Vi er fleksible og leverer høj kvalitet og service til konkurrencedygtige priser.

OUTCOME

Når din virksomhed vil outsource - kommer vi til jer

OUTCOME

Når bundresultatet er afgørende !

Outsource regnskab - Fornuftige samarbejdsaftaler med OUTCOME ApS

Branche kendskab

Vi har erfaring med sm? og mellemstore virksomheder samt h?ndtering af foreninger.

Af branchekendskab kan bl.a. n?vnes:

Detail


Reklame & Medier


IT


Tøj, Mode og Skønhed


Hotel- og Restauration


Bygge og Anlæg


Møbel og Industri


NGO


Kontakt os for et uforpligtende møde

Lad os finde ud af om vi har et godt match

Stadig ikke overbevist?

Så se lige her hvad vi kan hjælpe din virksomhed med

Vi sørger for bogføring af alle virksomhedens bilag – og gerne på dimensionsniveau f.eks. afdelingsniveau og projektniveau for bedre at styre økonomien og ansvarliggøre virksomhedens forskellige ledere.

Vi sørger for opgørelse af alle konti og afstemning op imod interne systemer som f.eks. vedr. salg, produktion og lager – samt eksternt op imod f.eks. banker og kreditforening.

Vi sørger selvfølgelig også for korrekt periodisering af bilag henover månedsskifte og årsskifte, så realiseret regnskab er sammenlignelig med periodens budgettal.

Vi sørger for opgørelse, indberetning og betaling af moms, afgifter og lønsum m.v. Vi varetager import-papirer og håndterer selvfølgelig også særlig statistik vedr. EU-handel. Forinden betaling laver vi moms-sandsynliggørelse og afstemmer f.eks salgsmomsen op mod virksomhedens interne salgsystem.

Vi deltager aktivt i budgetfasen og tager gerne større simulerings-værktøjer i brug og bidrager konstruktivt når fremtidens forretnings forhold skal vurderes.

Vi sørger for løbende styring af virksomhedens anlægskartotek, herunder bl.a. korrekt håndtering af anlægskøb og -salg samt registrering af tilhørende afskrivninger for perioden.

Vi forestår styringen af den generelle regnskabsaflæggelse og tager ansvar for både måedsafslutninger og årsafslutninger, og sikrer at ledelsen hele tiden er ajour med virksomhedens økonomiske situation.

Vi holder os ajour med regnskabsregler og aflægger årsregnskaber efter alle gængse vejledninger og love. Kombineret med klare forretningsprocesser, orden og akkuratesse skaber vi optimal gennemsigtighed i regnskaberne.

Vi skaber rapportering efter behov. Vores primære målgruppe er ledelsen, men vi kan også levere rapportering til øvrige interessenter, som kan have brug for regnskabsoplysninger præsenteret på særlig vis.

At samarbejde med virksomhedens revisor er vores fornemste opgave. Vi klargør regnskab til revisor inkl. aftalt dokumentation og afstemningsmapper. Og vi deltager gerne i møder med revisor – både ved årsafslutninger eller ved andre møder som kræver vores deltagelse.

Vi indsamler stamdata på medarbejdere med udgangspunkt i stillingskontrakter, overenskomster, skattekort m.v. og registrerer alle nødvendige stamdata i virksomhedens lønsystem.

Vi registrerer time/ugesedler, pensionsforhold, kørselsgodtgørelse, tillæg, bonus m.v. pr. medarbejder og beregner lønninger på bagrund heraf. Vi indhenter altid godkendelse hos ledelsen inden lønforhold registreres i lønsystemet. Sygefravær, afholdte feriedage, feriefridage m.v. registreres tilsvarende på medarbejder-niveau.

Lønudbetaling sker automatisk i lønsystemet på aftalte lønningsdage – men aldrig uden ledelsens godkendelse først. Øvrige løn-relaterede udgifter såsom A-skat, AMB og ATP sørger vi også for betaling til. Og det samme gælder arbejdsmarkeds-relateret udgifter som f.eks. AES, AUD, Barselsfonden og Finansieringsbidrag.

Vi sørger for al rapportering og statistik til forskellige offentlige instanser og tager ansvar for den løbende kontakt med disse myndigheder.

Vi sørger for kontinuerlig fakturering til virksomhedens kunder f.eks. på baggrund af afgivet tilbud, modtaget ordrer eller timeopgørelser. Tilsvarende registreres alle kundernes indbetalinger løbende, så virksomhedens debitor-saldolister altid er ajourført.

Vi overvåger nøje virksomhedens debitorer via forfaldslister. Ved manglende rettidige betalinger igangsættes rykkerforløb i forskellig tempi og efter aftalte vilkår – f.eks. med eller uden rykkergebyr, tilskrivning af renter m.v. Rykkerproceduren betinger en mere direkte kontakt med virksomhedens kunder – og vi gør alt hvad vi kan for at bevare “den gode” kunde-relation.

Udebliver kundebetalingen stadig på trods af ihærdige rykkerforløb, igangsætter vi en incassosag og indgår samarbejde med enten specialiseret incassobureau eller med advokatfirma. Vi leverer det nødvendige materiale til samarbejdspartner og holder øje med sagen.

Vi registrerer alle leverandørfakturaer i takt med at de modtages. Dette sikrer et godt overblik over virksomhedens udgifter og den likvide situation. Samtidig indhenter vi godkendelse hos ledelsen af alle leverandørfakturaer.

Vi sørger for at alle leverandørfakturaer bliver rettidigt betalt, så virksomheden slipper for unødvendige renter og rykkergebyrer. Bilag uden godkendelse afventer ledelsens accept inden udbetaling kan ske.

System kendskab


  • Microsoft Dynamics Navision

  • Microsoft Dynamics C5

  • Microsoft Dynamics Axapta

  • E-conomics

  • Summa Summarum

  • Billys Billing

  • Dinero

  • Danløn

  • Dataløn

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH